If you encounter any problems, please contact us through TYPO3 Slack or Twitter.

Core Services

I drift

Services

I drift

TYPO3 GmbH Services

I drift

External

I drift
DNS

Nylig historikk

99,975% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / forge.typo3.org
Ingen hendelser i 1 dag!
Update to Gerrit v3.8.6
Core Services / review.typo3.org
Update to Redmine v5.1.3
Core Services / forge.typo3.org
Ute av drift
Core Services / forge.typo3.org
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
TYPO3 GmbH Services / my.typo3.org
Ingen hendelser i 6 dager!
Server Migration
Services / demo.typo3.org
Ingen hendelser i 1 dag!
Server Migration
Services / get.typo3.org
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Core Services / forge.typo3.org
Ingen hendelser i 10 dager!
Ute av drift
Core Services / lists.typo3.org