Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Core Services / lists.typo3.org
Server Migration
Core Services / ldap.typo3.org
Server Migration
Core Services / ticket.typo3.org
Server Migration
Server Migration
Core Services / notes.typo3.org
Upgrade to Gerrit v3.8.2
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på en dag!
Update to Redmine v5.1.0
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Core Services / lists.typo3.org
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Core Services / lists.typo3.org
Inga händelser på 7 dagar!
Redmine Maintenance
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 4 dagar!
Update to Gerrit v3.7.5 and re-enable Single Sign On
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 15 dagar!
Update to Gerrit v3.7.4 and disable Single Sign On
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 6 dagar!
Single Sign On
Core Services / review.typo3.org
Single Sign On
2 berörda tjänster:
Single Sign On
Core Services / git.typo3.org
Single Sign On
Core Services / notes.typo3.org
Server Migration
4 berörda tjänster:
Update to Gerrit v3.7.3
Core Services / review.typo3.org
Server Migration
Core Services / git.typo3.org
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 12 dagar!
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Avbrott
Core Services / ticket.typo3.org
Avbrott
Avbrott
Core Services / lists.typo3.org
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Avbrott
Core Services / mail.typo3.org
Avbrott
Avbrott
Core Services / decisions.typo3.org
Avbrott
Core Services / talk.typo3.org
Avbrott
Services / demo.typo3.org
Avbrott
Services / get.typo3.org
Avbrott
Avbrott
Core Services / ldap.typo3.org
Avbrott
Services / typo3.org
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Avbrott
Core Services / notes.typo3.org
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
TYPO3 GmbH Services / my.typo3.org
Avbrott
TYPO3 GmbH Services / my.typo3.org
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 26 dagar!
Update to Gerrit v3.7.2
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Inga händelser på 16 dagar!
Update to Redmine v5.0.5
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Inga händelser på 4 dagar!
Update to Redmine v5.0.4
Core Services / forge.typo3.org
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Avbrott
Core Services / git.typo3.org
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Avbrott
Core Services / review.typo3.org
Legal Notice | Privacy Policy